Back To All Resources

HR Connect 2024 – Prague

JDMS umožňuje rychlý a standardizovaný vývoj popisu práce. Díky strukturovanému systému, který požaduje předem určené informace, JDMS obohacuje a urychluje proces vývoje popisu práce tím, že eliminuje čas strávený snahou určit, jaké informace je nutné zahrnout do popisu práce.

Stáhněte si naši bílou knihu a dozvíte se více

Download PDF
Featured Image
Get Started

Let Us Know How
We Can Help.